บันทึกรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

คอนเสิร์ต “รักเมืองไทย” การรวมพลังตอบแทนคุณแผ่นดินของชาวรุ่งอรุณ

580324Concert

จากบทเพลงแห่งกำลังใจในคอนเสิร์ตครั้งแรก “รวมไทย ใจหนึ่งเดียว” ที่สร้างความสุขและความประทับใจให้กับผู้ชมในปีที่ผ่านมา ปีนี้วง R.A. Pop Orchestra วงออร์เคสตร้าของโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมด้วยวงดนตรีไทย เหล่านักร้องและนักแสดงหลายร้อยชีวิต กลับมาแสดงพลังอีกครั้งกับการแสดงครั้งใหม่“รักเมืองไทย” เพื่อร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงแห่งภูมิปัญญาของชาติไทยที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

คอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นเวทีแสดงพลังความรักชาติและส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ ทั้งในบทบาทนักดนตรีไทย นักดนตรีสากล นักร้อง นักแสดง และทีมงานกว่า ๗๐๐ ชีวิต ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุ ๖ ปี จนถึงศิลปินอาวุโส ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ในวัย ๙๒ปี ที่มาร่วมกันขับขานบทเพลงแห่งความเป็นไทย และแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทย อาทิ เพลงร่มโพธิ์ เพลงแสนคำนึง การแสดงการละเล่นไทย การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาคในชุดจตุรทิศเทศไทย ร่วมด้วยบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ อาทิ บทเพลงรักเมืองไทย ในหลวงในดวงใจ แสงส่องไทย เดินตามพ่อ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

นักร้องจากเวที The VoiceSeason 1 คุณปุ้ย-ดวงพร พงศ์ผาสุก รับเชิญมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา เสียงหวานๆ ของคุณปุ้ยสะกดผู้ชมทั้งโรงละคร ไม่เว้นแม้แต่ ศ.ระพี ที่นั่งชมอยู่ด้านล่างเวทีถึงกับลุกขึ้นมาบรรเลงไวโอลินคลอไปด้วยจนจบเพลง พร้อมทั้งขึ้นเวทีไปร่วมบรรเลงเพลงลาวดวงเดือนที่คุณปุ้ยขับร้องอีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของแสดงรอบบ่ายที่สร้างความประทับใจให้กับนักร้อง นักดนตรี และผู้ชมทั้งโรงละคร

การแสดงในรอบค่ำได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแสดง โดยมีไฮไลท์ที่บทเพลง “คนทำทาง” ที่เป็นการรวมพลังของ ๓ ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง  ขับร้องโดย อ.ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล และวงสวนพลูคอรัส และร่วมวาดภาพประกอบบทเพลงโดย อ.ปรีชา เถาทอง ซึ่งมีผู้ชมประมูลและสมทบทุนบริจาคในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จะนำไปช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม และศูนย์การศึกษาโจ๊ะมาโลลือหล่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ต่อไป

การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงพลังความรักชาติและความกตัญญูกตเวทีต่อองค์ในหลวงของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราได้ประจักษ์ถึงความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวรุ่งอรุณ ที่อาสาเข้ามาช่วยงานในส่วนต่างๆ ตามกำลังความสามารถ อาทิ ครูดนตรีไทย ครูดนตรีสากล ครูนาฏศิลป์ ที่ฝึกซ้อมการแสดงเป็นเวลาหลายเดือน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่อดทนฝึกซ้อมอย่างหนัก นักเรียนและครูมัธยมที่ช่วยกันเขียนบทละคร  ร่วมแสดง จัดทำนิทรรศการรักเมืองไทย และจัดทำวิดีโอประกอบการแสดงบนเวที คุณครูชั้นประถมที่คอยดูแลเหล่านักร้องนักแสดงด้านหลังเวที นักเรียนมัธยมกับการทำหน้าที่ Backstage แม่ครัวและแม่บ้านที่จัดอาหารและเครื่องดื่มทั้งในวันซ้อมและวันแสดง ทีมช่างภาพอาสา (สี่คุณพ่อกับหนึ่งนักเรียนชั้น ม.๖) ที่คอยเก็บภาพตลอดงาน และอีกหลายพลังเล็กๆ ที่มีส่วนช่วยให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ…ขอบคุณทุกพลังที่ร่วมกันสรรค์สร้างให้เกิดการแสดงที่งดงามและน่าประทับใจในครั้งนี้

บางส่วนของความประทับใจ