ผลงานนักเรียน,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ครอบครัวที่อบอุ่น” นิทรรศการผลิดอกออกผล ปีการศึกษา ๒๕๕๗

IMG_5373
ภาพวาดสีน้ำมัน ผลงานของพี่ชั้น ม.๕ ที่จัดแสดงในห้องคุณพ่อคุณแม่

“ครอบครัวที่อบอุ่น”
นิทรรศการผลิดอก ออกผล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๒๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เรือนศิลปะ โรงเรียนรุ่งอรุณ
…………………………………………………..

นิทรรศการ “ผลิดอก ออกผล” เป็นงานต่อเนื่องมาจากงานนิทรรศการดลใจ โดยจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ของนักเรียนรุ่งอรุณ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับแรงดลใจมาจากผลงานของครูและศิลปะชั้นนำ โดยปีนี้นำเสนอนิทรรศการในแนวคิด “ครอบครัวที่อบอุ่น” ผลงานการสร้างสรรค์และจัดงานของนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักศิลปะการออกแบบและคุณภาพชีวิต

“ครอบครัวที่อบอุ่น” เป็นการสะท้อนความเป็นชุมชนรุ่งอรุณที่เป็นชุมชนศิลปะ รุ่นพี่รุ่นน้องได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะตามความถนัดและความสนใจ ก่อเกิดเป็นผลงานที่หลากหลาย นักเรียนชั้น ม.๔ จึงอยากจัดแสดงผลงานที่สื่อถึงความหลากหลายเหล่านี้ โดยแบ่งโซนจัดแสดงเป็น ๔ ส่วน คือ ห้องคุณพ่อคุณแม่ จัดแสดงผลงานของรุ่นพี่ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านศิลปะ ห้องพี่ชาย จัดแสดงผลงานของรุ่นพี่และรุ่นน้องที่อาจยังไม่เทียบเท่าผลงานในห้องคุณพ่อคุณแม่ แต่มองเห็นพัฒนาการในผลงาน ห้องน้องสาว จัดแสดงผลงานที่มีความสดใส น่ารัก มีความเป็นเด็ก และโซนสุดท้ายคือ สวนคุณปู่คุณย่า ที่จัดแสดงงานปั้นที่ส่วนใหญ่เป็นกระถางและของตกแต่งในสวน โดยจัดแสดงในช่วง ๒ สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ ๓ ให้ชาวชุมชนรุ่งอรุณได้ชื่นชมผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงจินตนาการ ความสร้างสรรค์ และพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน