รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

สัปดาห์กีฬาสีมัธยม : เวทีแสดงพลังและศักยภาพของพี่ชั้น ม.๖

SportWeek2015

“ครูรู้สึกภูมิใจในตัวนักเรียนชั้น ม.๖ ทุกคนที่เป็นแม่งานจัดงานสัปดาห์กีฬาสี้ในปีนี้ ภูมิใจความเป็นเจ้าของงาน การรู้จักหน้าที่ของตัวเอง การร่วมกันรับผิดชอบงานที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ครูเห็นพี่ๆ ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้น้องๆ เห็นการทำงานเป็นทีมเวิร์ก ทั้งการเก็บรายละเอียดต่างๆ จัดการแข่งขัน แข่งขันกีฬา และดูแลน้องๆ งานกีฬาสีในปีนี้ทำให้ครูเห็นพลังของการทำงานจริง ทั้งพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา ที่ก่อให้เกิดความสุขและความสนุกสนาน ชื่นชมและขอบคุณพี่ๆ ชั้น ม.๖ ทุกคนที่ทำให้กีฬาสีครั้งนี้สำเร็จได้”
ครูสุวรรณา ชีวพฤกษ์ (ครูต้อย) ครูใหญ่มัธยม กล่าวในวันปิดกีฬามัธยม

……………………………………………..

งานสัปดาห์กีฬาสีมัธยม เป็นงานของนักเรียนชั้น ม.๖ ที่ครูให้พื้นที่ ให้อิสระ และให้เวลาในการทำงาน ในฐานะเจ้าของงานที่ต้องจัดเตรียมงานล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน และดูแลจัดงานตลอดทั้งสัปดาห์กีฬาสี  โดยครูถอยบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ให้สติ และให้กำลังใจ เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.๖ ที่เป็นพี่ชั้นโตสุดของโรงเรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

จากการทำงานกีฬาสีในครั้งนี้ นักเรียนชั้น ม.๖ แสดงพลังและศักยภาพของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาครูและผู้ปกครองที่เฝ้ามองการทำงานพวกเขามาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเตรียมงานในช่วงปลายภาคเรียนที่ ๒ จนกระทั่งวันสัปดาห์กีฬาสี วันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, teamwork & leadership) และทักษะด้านการสื่อสาร (Communications)

พี่ๆ สามารถวางแผนงานและจัดงานได้อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ดูแลน้องๆ ในหมู่สีของตัวเองได้เป็นอย่างดี ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เพราะน้องๆ ได้เห็นพลังความสามารถ ความตั้งใจ ความทุ่มเททำงานหนัก และความเสียสละของพี่ๆ น้องๆ จึงเกิดความรักและเคารพในตัวพี่ แล้วร่วมงานกีฬาสีอย่างมีความสุข นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในภาคเรียนสุดท้ายที่จะอยู่ในความทรงจำของนักเรียนมัธยมทุกคน รวมทั้งครูและผู้ปกครองที่เฝ้ามองและคอยให้กำลังใจนักเรียนมาโดยตลอด

ผลถ้วยรางวัลงานสัปดาห์กีฬาสี วันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  • สีเขียว     กองเชียร์ยอดเยี่ยม สวัสดิการยอดเยี่ยม
  • สีแดง      กีฬาสากลยอดเยี่ยม กีฬาไทยยอดเยี่ยม
  • สีน้ำเงิน   กีฬาไทยยอดเยี่ยม
  • สีเหลือง   กีฬาฮาเฮยอดเยี่ยม มารยาทยอดเยี่ยม