ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

อิ่มบุญ อิ่มใจ ในงานตลาดนัดบุญกฐิน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ร้านบะหมี่ฟักทองของน้องๆ อนุบาลห้องดวงดาว

อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มอุ่นใจ…กันถ้วนหน้ากับงานตลาดนัดบุญกฐินเมื่อช่วงบ่ายถึงเย็นย่ำวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา งานนี้ชาวชุมชนรุ่งอรุณมาร่วมบุญกันอย่างคึกคัก ทั้งออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า จัดซุ้มกิจกรรม สนับสนุนของรางวัล บรรเลงดนตรีและขับขานบทเพลงขับกล่อมตั้งแต่เริ่มจนจบงาน รวมทั้งมาร่วมจับจ่ายร่วมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน เพื่อร่วมบุญกฐินที่โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นเจ้าภาพ ณ วัดเมตตากิติคุณ (อัตตมโน) จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และวัดพระธาตุแสงเทียน จังหวัดแพร่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ยอดเงินบุญในงานตลาดนัดบุญกฐิน

 • นักเรียนอนุบาลออกร้าน                                          6,472   บาท
 • นักเรียนประถมออกร้าน                                       130,790   บาท
 • สอยดาวมัธยม                                                     58,510   บาท
 • บิงโกและดนตรี                                                    23,665   บาท
 • น้ำมนต์-น้ำว้า ขายเสื้อวาดเอง                               40,000   บาท
 • เกื้อ-หมูแดง ชั้นมัธยม ขายเก้าอี้ไม้ handmade        3,000   บาท
 • ผู้ปกครองเสบียงบุญ                                          120,000   บาท
 • ร้านค้าอื่นๆ ของนักเรียนและผู้ปกครอง                 104,553   บาท
 • เงินบุญจากทุกท่าน                                            362,210   บาท

          รวมยอดบุญ                                                    849,200   บาท

นำทอดกฐิน

 • ณ วัดเมตตากิตติคุณ จ.อุดรธานี                      451,820   บาท
 • ณ วัดพระธาตุแสงเทียน จ.แพร่                       497,380   บาท
 • ณ วัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ           40,000   บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้