ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นักเรียนวิทย์ช่างร่วมแสดงผลงานวันนักประดิษฐ์ ๒๕๕๙

ideas2016
โครงงานไฟฟ้าแรงดันลม

โรงเรียนรุ่งอรุณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักวิทยาศาสตร์การช่าง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงงานวิทยาศาสตร์ของพวกเขา ได้แก่ โครงงานเครื่องซักผ้าพลังงานกล และโครงงานไฟฟ้าแรงดันลม  ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ๒๕๕๙ (IDEAS 2016 COMPETITION)  ประเภทมัธยมศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

โครงงานดังกล่าวมีครูวิวรรธน์ หมั่นปรุ (ครูวรรษ) เป็นครูที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงงานเครื่องซักผ้าพลังงานกล
ผลงานโดย: นางสาวณัฐณิชา จ.จิตต์ เจริญชัย นางสาวญดา จักรภีร์ศิริสุข  นายชนาธิป วิทยเลิศปัญญา นายพัสกร รัตนกุลวรานนท์  นายณชนก อิศราพฤกษ์  นางสาวภูณิศา วงศ์สุวรรณนิธิ  และนายธนดล สมมิตร

นักเรียนนำความรู้จากการเรียนวิชาฟิสิกส์ อาทิ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม โมเมนตัม แรงบิด มาแก้ปัญหาที่เขาพบเจอด้วยตนเอง เช่น ปัญหาการซักผ้าขี้ริ้วถูห้องเรียนที่เคยยุ่งยาก ใช้เวลามาก มาออกแบบเครื่องซักผ้าพลังงานกลที่ใช้เท้าเหยียบเพื่อให้กลไกลด้านในเกิดการหมุนปั่นภายในเครื่องซักผ้า เพื่อให้แม่บ้านและนักเรียนได้ใช้งานได้จริง และยังประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรน้ำของโรงเรียน

โครงงานไฟฟ้าแรงดันลม
ผลงานโดย: นายธัญ ศิริเจริญสถาพร  นายนภสินธุ์ เทียมประสิทธิ์  นางสาวบุญนารี ลาภบุญทรัพย์   นางสาวจณิฐา ถาวรการ  นายนราวิชญ์ ทรงธัมจัตติ  นายญาณิน รุ่งสังข์  และนายปราชญ์ อมฤตกุล

เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแรงดันลม นำไปเชื่อมกับหลอดไฟนำทางเพื่อเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนบริเวณเวิร์กช็อปที่พวกเขาทำงาน โดยเลือกใช้แรงดันลมซึ่งมีความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งยังให้ประสิทธิภาพที่คุ้มค่า

ทั้งนี้ นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้รับเชิญให้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา เพื่อการพิจารณาในรอบตัดสินและมอบรางวัล โดยคณะกรรมการฯ จะชมการสาธิตและพิจารณาตัดสินในวันนั้น

ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่นักเรียนต้องวางแผนทำงานกันอย่างหนักเพื่อแก้ไขและพัฒนาผลงาน เตรียมการสาธิต นำเสนอ และอื่นๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการไปร่วมแสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์ในปีหน้า มาร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนของเรากันค่ะ