ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“โจ๊ะมาโลลือหล่า ลงเรียนชีวิต” สารคดีสั้นรางวัลชุมชนไทยเป็นสุขกบจูเนียร์ปี ๗

Kobอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียนรุ่งอรุณ “โจ๊ะมาโลลือหล่า ลงเรียนชีวิต” สารคดีสั้นรางวัลชุมชนไทยเป็นสุข ในการประกวดสารคดีกบจูเนียร์ปีที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ผลงานของนางสาวสาริศา(เฟอร์) เลิศวัฒนากิจกุล นายชญณัฐ (บี) ศุภทรงกลด และนายวันรุ่ง ภู่นภานนท์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ

รางวัลชุมชนไทยเป็นสุข เป็นรางวัลด้านเนื้อหาที่มอบให้กับผลงานสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพิงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งพลังงาน ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน อีกทั้งยังคงดำรงคุณค่าของรากเหง้า อันเป็นอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย พร้อมๆ กับเปิดรับและปรับใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยอย่างเท่าทัน ในการก้าวอย่างไทยไปกับโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

“…การเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่จะต้องมีความสามัคคี และเคารพคนในกลุ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนของการเสนอไอเดียเพื่อการเขียนบท ไอเดียของทุกคนจะถูกจดลงสมุดเพื่อนำไปต่อยอด หรือแม้แต่ช่วงที่การทำงานงวดเข้ามามากๆ งานทุกอย่างยุ่งและเร่ง พวกเราก็จะต้องหัดใจเย็น และไม่โมโหหรือหงุดหงิดใส่กัน เพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้โดยราบรื่นที่สุด และทุกคนในทีมสบายใจที่สุด…” นักเรียนสะท้อนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากการทำสารคดีชิ้นนี้ (คลิกอ่านฉบับเต็ม)

นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้ว “โจ๊ะมาโลลือหล่า ลงเรียนชีวิต” ยังเข้าชิงอีก ๓ รางวัล คือ ถ่ายภาพยอดเยี่ยม บทสารคดียอดเยี่ยม และรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ซูปเปอร์กบจูเนียร์ ปี ๗

คณะกรรมการกล่าวชื่นชมสารคดีเรื่องโจ๊ะมาโลลือหล่าฯ ว่าเป็นสารคดีที่มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงลึกระดับจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องยาก แต่นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้ดี โดยคณะกรรมการตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งเช่นนี้