รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

บรรยากาศคอนเสิร์ตการกุศล “แดดร่มชมดนตรี”

บรรยากาศงานการแสดงดนตรีการกุศลโดยวง R.A. Symphonic Band วงขับร้องสมานเสียงรุ่งอรุณ และวง UKULELE กับหลากหลายบทเพลงไพเราะ เช่น บทเพลงพระพุทธเจ้า, Let it go, Imagine, make a song for my heart to sing ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรจำนวน ๒๙,๖๔๐ บาท นำถวายกฐิน ณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้