บันทึกรุ่งอรุณ,  ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณยกระดับการเรียนรู้สู่เวทีนานาชาติในงาน The 1st ASEAN Conference

asean1นักเรียนมัธยมรุ่งอรุณยกระดับการเรียนรู้สู่สากลในงาน The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนักวิชาการที่ทำเรื่อง HIA จากประเทศต่างๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน

เบื้องหลังการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะจากผืนผ้า

นักเรียนรุ่งอรุณที่ไปร่วมนำเสนอการศึกษาโครงงานในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ม.๔ และ ม.๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โดยนักเรียนชั้น ม.๔ นำเสนอในหัวข้อ The Study of Local Wisdom Based on Natural Forest and Water Resource of Pgagayaw Community a Case of Bansoblan, Ampher Samueng, Chieng Mai Province, Thailand ขณะที่นักเรียนชั้น ม.๖ นำเสนอในหัวข้อ The Study of Ecological Community and Traditional Fishing Local Wisdom a Case of Banlamhin Village, Krabi Province, Thailand ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะจากผืนผ้า แผ่นพับ วิดีโอสารคดี และการพูดนำเสนอบนเวที

เบื้องหลังกว่าจะมาขึ้นเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ คือการทำงานหนักของนักเรียนและครู บนเงื่อนไขที่เป็น “งานยาก” นานัปการ อาทิ

  • …การค้นหาและดึงองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวชาวบ้านออกมา
  • …การวิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ แล้วเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ
  • …การสื่อสารความรู้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศัพท์วิชาการเฉพาะที่นักเรียนไม่คุ้นเคย
  • …ระยะเวลาจำกัด แต่มีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ ทั้งรายงาน HIA บอร์ดนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะจากผืนผ้า แผ่นพับ วิดีโอสารคดี สไลด์ประกอบการนำเสนอ บทพูดนำเสนอ

แต่ความยากคือความท้าทาย คือโอกาสแห่งการเรียนรู้

แม้ว่าคืนก่อนวันนำเสนอ นักเรียนหลายคนรู้สึกเครียด หลายคนกังวล บางคนกินข้าวไม่ลง บางคนนอนไม่หลับ แต่เมื่อถึงเวลา ทุกคนก็เอาชนะความกลัวแล้วก้าวออกไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ
ความเห็นบางส่วนของผู้มาร่วมฟังการนำเสนอของนักเรียน…

“The students project is very good and good example for the young generation for in-depth study with the local people to learn about their real life and how to they harmonize their really life with the nature for protect nature for the next generation. I am responsible to teach in our faculty in the EIA and HIA subjects. So I can see the result of your study cover both 4 elements of EIA, both in the view of local people, both in physical environment, biological environment, human use values environment and quality of life. And in the aspects of health, I can see from your result all of aspects of health both in physical, mental, social and spirit also spiritual health. So for my opinion this project is very good very good.” – Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Inmuong, Faculty of Public health, Khon kan University

“Keep going on what you do, keep going on, keep on your working, keep your heart to protect about the natural resource for you and for your child in the future”

ความเห็นของ รศ.ประภาภัทร นิยม
“Congratulation with Matayom students for their international standard presentation. It was proved that, moving on Roong-aroon pace of learning, they already have the 21st century skills of learning and ready to cope with the future careers, future jobs different from our to-day’s imagination” Prapapat Niyom

เอกสารและวิดีโอประกอบการนำเสนอ