ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ทะเลที่เรารัก” ผลงานนักเรียนชั้น ม.๖ ในรายการนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส

ผลงานสารคดีเชิงข่าวโดยนายชญณัฐ (บี) ศุภทรงกลด และเพื่อนนักเรียนชั้น ม.๖ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ จากโครงงานศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงบ้านแหลมหิน จังหวัดกระบี่ เพื่อบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ วิถีชีวิตชาวประมง และการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนตั้งคำถามถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่อำเภอปกาสัยและท่าเทียบเรือขนถ่านหิน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนที่นักเรียนลงพื้นที่ศึกษา ผลงานชิ้นนี้ได้รับคัดเลือกออกอากาศในรายการนักข่าวพลเมือง ข่าวเช้า ๕ นาฬิกา วันที่ ๒๓ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทะเลที่เรารัก ตอนที่ ๑ ตามรอยพะยูน

ทะเลที่เรารัก ตอนที่ ๒ ผลกระทบของโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหิน