ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผู้ให้และผู้มีปัญญา (The givers and the wisdom)

ผู้ให้และผู้มีปัญญา (The givers and the wisdom)

สารคดีสั้น ผลงานส่วนหนึ่งจากการศึกษาโครงงาน The Study of Local Wisdom Based on Natural Forest and Water Resource of Pgagayaw Community a Case of Bansoblan, Ampher Samueng, Chieng Mai Province, Thailand โดยนักเรียนชั้น ม.4 สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเปิดฉายครั้งแรกในงาน The 1st ASEAN Conference on Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร