กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีขอขมาลาบวช ณ ประเทศอินเดีย

india-2เย็นวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนรุ่งอรุณและกลุ่มผู้ปกครองชมรมพุทธทายาท ร่วมกันจัดพิธี “ขอขมาลาบวช” สำหรับนักเรียนรุ่งอรุณทั้ง ๖ คน ที่จะร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการตามรอยบาทพระศาสดา ๖ ณ ประเทศอินเดีย ได้ขอขมากรรมพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ เพื่อให้ทุกท่านอโหสิกรรมที่ได้ทำไว้ โดยนักเรียนทั้งหกคนจะร่วมบรรพชาอุปสมบท ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (บวช ๑๖ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตปรารภอยู่เนืองๆ ว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิเป็นงานสำคัญของคณะสงค์ แม้ผู้ใดได้มาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมยังแดนพุทธภูมิ ย่อมได้สัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์ตรง ส่งเสริมกำลังศรัทธา และจะกลายเป็นกำลังสำคัญในกิจกรรมทางพุทธศาสนาสืบไป

โรงเรียนรุ่งอรุณและชมรมพุทธทายาท (กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ) เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญนี้ โดยเฉพาะการนำพาบุตรหลานและญาติมิตรไปบรรพชาอุปสมบทใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรม เป็นบุญอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต อีกทั้งยังได้รับเมตตาจากพระเทพโพธิวิเทศเป็นอุปัชฌาย์แนะนำสอนธรรม จนก่อเกิดพลังแห่งการเรียนรู้ครั้งสำคัญของครอบครัว โดยทางชมรมพระพุทธทายาทได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท ณ ประเทศอินเดียมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้นับเป็นครั้งที่ ๖ แล้ว โดยครั้งนี้โรงเรียนรุ่งอรุณและชมรมพุทธทายาทมีกุศลเจตนาจัดงานบรรพชาขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งยังเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้รับเมตตาจากพระสงฆ์ที่ทางโรงเรียนและผู้ปกครองเคารพนับถืออย่างยิ่ง โดยพระมหาทวีป กตปุญโญ  ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์แทนวันดี และพระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ ได้ร่วมนำการเดินทางบุญในครั้งนี้ด้วย

ขออนุโมทนาในอานิสงส์ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิต