ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

LIFE IS AN ADVENTURE! ญี่ปุ่นในความทรงจำ

ภาพหนึ่งภาพอาจบอกเล่าเรื่องราวได้มากมายกว่าถ้อยคำนับพัน
One picture is worth a thousand words

LIFE IS AN ADVENTURE! หนังสือรวมภาพถ่ายบันทึกความทรงจำแสนสุขของน้ำหวาน-ณัฐนิชา วนกำจร นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนรุ่งอรุณ ระหว่างเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน Omi Brotherhood Senior High School จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณกับโรงเรียนโอมิที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๒ แล้ว…ทุกภาพคือความสุข ความทรงจำ ที่กลับมามองครั้งใดก็ยิ้มได้ทุกครั้งไป (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ)