กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

วัตรปฏิบัติ-การเตรียมตัว-ข้อปฏิบัติที่พัก

กำหนดการในการปฏิบัติธรรม 
วันเข้าสถานที่
  ช่วงเย็นวันศุกร์ (หรือวันแรก) คอร์สเริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. (ควรเดินทางไปถึงครุสติสถานก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.)
วันจบหลักสูตร  วันอาทิตย์ (หรือวันสุดท้าย) เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยประมาณ (หลังฉันเพล)

วัตรปฏิบัติ
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ ทำวัตรเช้า
๐๕.๐๐-๐๕.๓๐ บริหารกาย บริหารจิต
๐๕.๓๐-๐๖.๓๐ เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ ฟังธรรม, เดินจงกรม
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ อาบน้ำอย่างมีสติ, รับน้ำปานะ
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ ทำวัตรเย็น และฟังธรรม

การเตรียมตัว
• แต่งกายสุภาพ (เสื้อขาว) กางเกงไม่จำเป็นต้องสีขาวแต่ขอให้เป็นสีสุภาพ
• เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย ไม่รัดรูป เคลื่อนตัวง่าย สุภาพสตรีสวมกางเกงได้
• ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอตามจำนวนวัน
• จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว (ห้องน้ำรวม)
• ควรนำไฟฉายมาด้วย
• นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้)
• รองเท้าแตะที่สามารถเดินบนพื้นผิวขรุขระได้สะดวก
• ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว ทางโรงเรียนรุ่งอรุณมีน้ำที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา
• ร่ม (จำเป็นโดยเฉพาะในฤดูฝน)
• อากาศอาจจะเย็นในช่วงกลางดึกถึงช่วงเช้าตรู่ หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย
• นำกระดาษทิชชู่มาใช้ส่วนตัวของท่านเอง

ข้อปฏิบัติการเข้าห้องพัก “ครุสติสถาน”

  • ห้องพักแยก หญิง – ชาย ชัดเจนตามที่ได้รับแจ้ง ไม่อนุญาตให้ย้ายที่พักเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟเสมอๆ
  • ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งของมึนเมา โดยเด็ดขาด
  • ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก
  •  ปิดไฟ ปิดพัดลม ปิดแอร์ ดึงปลั๊กไฟออก ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง
  • ไม่ควรเก็บของมีค่าในที่พัก
  • ห้ามตากผ้าทุกชนิดนอกห้องพัก
  • ก่อนกลับให้ถอดปลอกที่นอน – หมอน และผ้าห่ม นำมาใส่ตะกร้าหน้าอาคาร และทำความสะอาดที่พัก ปัดกวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ ปิดประตู-หน้าต่างให้เรียบร้อย นำขยะในห้องพักและห้องน้ำออกมาแยกที่โรงแยกขยะ
  • หากมีสิ่งใดในห้องพักชำรุด กรุณาแจ้งผู้ให้บริการ เพื่อประสานงานต่อไป
  • ครุสติสถานเป็นสถานที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ควรแยกขยะลงถังแยกให้ถูกต้อง