กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

การใช้ชีวิตอย่างมีสติตื่นรู้กับพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

IMG_8585“ให้หาที่อยู่ของจิต
แล้วเห็นว่าจิตเผลอไป เห็นว่าจิตไหลไป
เห็นแล้วให้กลับมาเริ่มต้นใหม่”

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แนะนำหลักปฏิบัติการเจริญสติให้กับครูและผู้ปกครองโรงเรียนรุ่งอรุณ ในกิจกรรมสนทนาธรรม ตั้งคำถามและหาคำตอบเรื่อง “การใช้ชีวิตอย่างมีสติตื่นรู้” เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ นำสาระบางส่วนที่พระอาจารย์กฤชเมตตาสอนในวันนี้มาแบ่งปันค่ะ

“เราเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนา เราควรศึกษาให้ถึงขั้นพ้นทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง”

“หลักปฏิบัติง่ายๆ คือ ให้หาที่อยู่ของจิต ให้จิตมีที่อยู่ เช่น การเคลื่อนไหวของกาย ลมหายใจ แล้วดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จิตเผลอ ให้รู้ว่าเผลอ จิตไหล ให้รู้ว่าไหล เมื่อรู้แล้วให้กลับมาเริ่มต้นใหม่”

“การหาที่อยู่ของจิตนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราว เพื่อฝึกให้รู้ว่าเผลอเป็นอย่างไร ไหลเป็นอย่างไร เหมือนมีชายคาไว้เทียบให้รู้ว่าเมฆมันเคลื่อนไป”

“เมื่อเห็นแล้ว รู้แล้ว ก็ดูด้วยความเป็นกลาง เวลาจิตแสดงอะไร ก็รู้ว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้น ให้จิตแสดงความจริงไป”

“รู้ว่าเผลอ ไม่ชอบความเผลอ คือรู้แบบไม่เป็นกลาง ไม่ได้เห็นความเผลอเป็นของจริงที่จิตมันเป็นอยู่ คือเป็นศัตรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง น่าสงสารนะ เป็นศัตรูกับความจริง”

“การเห็นความจริงบ่อยๆ จะเกิดความฉลาด เกิดปัญญา คือเห็นการเกิด-ดับ”

โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองชมรมสวดมนต์-สมาธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้