ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Infographic วิถีชีวิตและภูมิปัญญาปกาเกอะญอ

ผลงาน Infographic บอกเล่าถึงวิถีและวัฒนธรรมการอยู่กับป่าของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดทำโดยนักเรียนชั้น ม.๔ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ จากการที่พวกเขาลงพื้นที่เรียนรู้และเก็บข้อมูลที่ชุมชนแห่งนี้ ๒ ภาคเรียน แล้วนำเสนอความรู้คืนสู่ชุมชนในงาน “เอาะบือหนี่ซอโข่ เซอถ่อเก โถ่บีฆก่า งานบุญข้าวใหม่ พิธีส่งนกขวัญข้าว” วันที่ ๒๑-๒๒  มกราคม ๒๕๕๙ ณ บ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ pdf.)