รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์คือร่มโพธิ์ทองของทวยราษฎร์
ประชาชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขศานติ์
ทรงดับทุกข์บำรุงสุขนิรันดร์กาล
ด้วยทรงงานอันหนักหน่วงเพื่อปวงชน
เจ็ดสิบปีที่ครองราชย์ชาติรุ่งเรือง
พระทรงมุ่งเสด็จไปทุกแห่งหน
ทศพิธราชธรรมปกครองคน
ทั้งสากลขนานพระนาม “ธรรมิกราชา”
โอ้บัดนี้…พระภูมีเสด็จแล้ว
ความเศร้าโศกโศกดังแว่วร้องไห้หา
ฟ้ามืดมิดดินหมองหม่นปนน้ำตา
ผองประชายะเยียบร้าวหนาวกายใจ
ขอจงรักภักดีด้วยชีวิต
รุ่งอรุณร้อยดวงจิตปูชิตไว้
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ขอพระภูวไนยเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญฯ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงงาน ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลารับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทุกดวงใจมารวมกันทำเพื่อ “พ่อ” (เบื้องหลัง)