รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙

ผลงานของ อ.สมภพ บุตราช ศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย ที่นำมาร่วมจัดแสดง

เปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กับงานนิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการศิลปะของชาวชุมชนชนรุ่งอรุณ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เรือนศิลปะและเรือนปั้นไม้ไผ่ โรงเรียนรุ่งอรุณ

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานของศิลปินชั้นครูหลากหลายท่าน ที่นำมาสร้างแรง “ดลใจ” ให้กับชาวรุ่งอรุณ และผลงานของนักเรียนที่ “ผลิดอก ออกผล” เป็นชิ้นงานที่หลากหลาย ในแนวคิด “ศิลปะเพื่อถวายความอาลัย ในหลวงในดวงใจ” เพื่อสื่อถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ ที่นักเรียนมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วสื่อสารผ่านผลงานศิลปะตามความถนัดและความเข้าใจของนักเรียน

“งานวันนี้เป็นการรวมหัวจิตหัวใจของทั้งเด็ก ครู และอาจารย์ทั้งหลาย แต่ละฝีมือเส้นสายและชิ้นงานต่างๆ เบื้องหลังล้วนมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจ ดูแล้วเกิดการกระทบที่จิตใจ สัมผัสรับรู้ได้ว่าแต่ละชิ้นงานกำลังสื่ออะไรอยู่ ครูโมได้มีโอกาสถามนักเรียนคนหนึ่งว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานชิ้นนี้ เขาตอบว่า พระองค์ท่านทำอะไรเยอะแยะมากมาย ทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นจริงให้เป็นจริงได้ ที่สำคัญท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่าน แต่ท่านทรงทำเพื่อผู้อื่น การได้รู้พระปณิธานของท่านนี้ ทำให้เขาเริ่มไม่กระนั้นกระนี้กับสิ่งต่างๆ เห็นการงานอะไรก็ช่วยทำ นี่คือเข้าไปอยู่ในใจแล้วออกมาเป็นพฤติกรรมได้ การเรียนรู้นี้รุนแรงมาก คือการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ” คุณครูโม-สุนิสา ชื่นเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน

“ความเพียร” ของพระองค์ดลใจให้เกิดความเพียรในใจตน

“หนูประทับใจในความเพียรของท่าน โดยเลือกวาดภาพท่านทรงงานตอนกลางคืนเพื่อสื่อถึงความเพียรของท่าน งานของหนูเป็นการวาดดินสอบนเฟรมกระดาษ เมื่อเทียบกับเฟรมแล้ว ดินสอมันดูเล็กมาก ต้องใช้ความเพียรอย่างมาก ทำให้หนูได้รู้คุณค่าของความเพียร” นางสาวปรมา เหล่าปิยะสกุล (อาโป) ม.๔/๒

“ผมอยากสื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทำอะไรที่ไหนมาบ้าง ท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเรา แต่ท่านทำเรื่องยากๆ มากมาย โดยผมทำเป็นงานปั้น งานวาดลายเส้น และงานตัดกระดาษ  ซึ่งการทำงานในครั้งทำให้ผมรู้จักพระองค์ท่านมากขึ้น ว่าท่านทรงทำสิ่งที่สุดยอดและยิ่งใหญ่มาก” นายพุฒิพงศ์ ปรารถนวนิช (ไฮฟราย) ชั้น ม.๔/๒

“ชิ้นงานของผมเป็นโมเดลพระราชกรณียกิจของในหลวง เป็นการย่อขนาดโครงการของท่านที่ยิ่งใหญ่มากมาเป็นโมเดล เพื่อสื่อความคิดความเข้าใจของผม ให้ทุกคนดูแล้วรับรู้ว่าแม้โมเดลชิ้นเล็กๆ ยังดูยิ่งใหญ่ แล้วโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำจริงนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน” นายรตน อัยยวงศ์ (ปันปัน) ชั้น ม.๔/๒

ผลงานทั้งหมดยังคงจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้ ขอเชิญชวนแวะเวียนมาชมด้วยตาและสัมผัสด้วยใจกันได้ ณ เรือนศิลปะและเรือนปั้นไม้ไผ่ โรงเรียนรุ่งอรุณ