รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ความงดงามอันก่อเกิดจากความอดทนและความเพียร”

ผ่านไปอย่างประทับใจกับการแสดงโขนรุ่งอรุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตอน “ทศกัณฐ์ยกรบ-หนุมานชูกล่องดวงใจ-พระรามคืนนคร” โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนประถม เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

จากปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถึงปีนี้ นับเป็นครั้งที่ ๖ แล้วที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นถึงคุณค่าของ “โขน” ที่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย และที่สำคัญ “โขน” ยังเป็นเวทีฝึกความอดทนและความเพียรให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะกว่าจะรำได้แต่ละท่า ไม่ใช่เรื่องง่าย

ตลอดปีการศึกษาของนักเรียนโขน คือการเผชิญกับความเหนื่อย ความเบื่อ ความท้อ แต่ด้วยกำลังใจและเทคนิควิธีการของครู ทั้งครูรุ่งอรุณและครูโขน-ดร.ชนัย วรรณะลี ร่วมด้วยครูโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คุณแม่อัจฉราภรณ์ สังข์ทอง ผู้ปกครองนักเรียนมัธยมที่เป็นนักเรียนเก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ และคุณครูศิ-ศศิประภา รัตนวราหะ ครูนาฏศิลป์ของรุ่งอรุณ ตลอดจนการสนับสนุนของผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ แล้วมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนมาถึงวันแสดงเมื่อช่วงเย็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

การได้สวมชุดโขน หัวโขน และเครื่องโขนที่ครูมอบให้ ขึ้นแสดงตามที่ฝึกซ้อมมา เสียงปรบมือและเสียงชื่นชมที่เกิดขึ้นตลอดการแสดงตั้งแต่เริ่มจนจบ เป็นรูปธรรมให้นักเรียนตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก่อเกิดขึ้นได้เพราะ “ความเพียร” ของพวกเขาทุกคน ตลอดจนการเกื้อหนุนของผู้ใหญ่แวดล้อมทุกท่าน

ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๖ (RA12) ที่มอบราชรถสำหรับใช้ในการแสดงโขน และเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แสนบาท จากการขายเสื้อโขนรุ่งอรุณประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงโขนรุ่งอรุณ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

:: ขอบคุณภาพจากช่างภาพจิตอาสา “พ่อพงษ์-พงษ์ชัย วนาธนสุวรรณ”