กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“กลับมาเรียนรู้จิตใจของตน” พรปีใหม่ ๒๕๖๑ จากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

เช้าวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) โดยหลวงพ่อสงบเมตตาแสดงธรรมเป็นของขวัญปีใหม่แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ ขอนำบางส่วนบางตอนมาแบ่งปันแก่กัลยาณมิตร ใจความดังนี้

“ของขวัญวันปีใหม่ที่เลิศ ที่ประเสริฐ อริยทรัพย์ที่ทุกคนเกิดมา พร้อมที่จะขุดค้นหา แล้วมีสมบัติเป็นเศรษฐีของธรรม ธรรมนี้นำให้ใจนี้ร่มเย็น มีเหตุมีผล รู้คุณรู้โทษ รู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ สิ่งนี้ไม่ใช่ประโยชน์ ใจดวงนี้ นั่นคือสมบัติ…”

จะปีเก่าปีใหม่ มันไม่ได้เกี่ยว เพราะเวลาจริงก็คือ ณ เดี๋ยวนี้ ที่ปัจจุบันนี้ มีสติปัญญา มีหลักของใจที่เป็นธรรม แม้จะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับใคร เพราะจากการได้ฝึกหัดจิตใจตนเอง ภายในตัวเองรอบคอบต่อความนึกคิด คิด หลง อารมณ์ แล้วก็รู้จัก แล้วก็ยุติ แล้วก็เบรก แล้วก็ไตร่ตรอง จนเป็นเหตุเป็นผล รู้คำว่าดีหรือชั่ว คุณหรือโทษ อยู่ภายใน หลังจากนั้นพอฝึกหัดภายในตัวเองได้แล้ว การที่ออกไปเกี่ยวโยง มันถึงจะรู้จักการปฏิบัติต่อสิ่งที่ออกไปสัมผัสเกี่ยวโยงหน้าที่การงาน กับผู้กับคน มันถึงจะเฉลียวฉลาด แล้วหาข้อบกพร่องไม่ค่อยมี ถึงมีก็น้อย เพราะยังไม่รู้จักเงื่อนปมเรื่องราวสิ่งนี้ ถึงออกไปเฉี่ยว ไปชน แต่ถ้ามีข้างในแล้ว ออกไปก็จะมีแต่ประโยชน์ แล้วมีแต่สิ่งที่เป็นคุณกลับมา เพราะจากการได้ฝึกฝน แล้วก็ย้อนกลับมาเรียนรู้จิตใจของตนก่อนในภายใน

“..สิ่งที่เราเรียนก็คืออดีตที่ได้ออกสัมผัสเกี่ยวโยง ไม่ว่าหน้าที่การงาน ไม่ว่าบุคคลฐานะ ที่ได้ออกสัมพันธ์ต่อกัน แล้วก็จดจำทีนี้ แล้วเราหลับตา แล้วเรื่องที่จดจำนี้มันจะคิดขึ้นมา เราถึงได้มาใคร่ครวญ พิจารณาเหตุและผล รู้จักอะไรควรทำ ไม่ควรทำ เวลาออกไปใหม่ถึงรู้จักในการปฏิบัติ สิ่งนี้นี่เองคือของขวัญวันปีใหม่ ให้รู้จักมาหามาเรียนภายในตัวเอง เดี๋ยวนี้มันสะสมอะไรไว้ มาเปิดใจขึ้นมา นั่งอยู่มันคิดเรื่องอะไร คิดเรื่องนี้ จับเรื่องนี้ขึ้นมา อย่าให้หลายเรื่อง จับเรื่องนี้ แล้วมันมาจากไหน สิ่งที่คิดอยู่นี้ ไล่ไป สัมผัสและจดจำ เหตุผลเป็นเช่นไร… ลองมาเรียนรู้ดูสิ อันไหนดี อันไหนชั่ว แล้วใจดวงนี้จะโง่ทำสิ่งนี้ไหม ถ้าไม่ถูก จะทำให้มันถูกอย่างไร ถ้าดีแล้ว ก็ทำต่อไป หรือดียังไม่สุดก็ทำให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ไตร่ตรองข้างในนี้ก่อน”

“…นี่คือการฝึกซ้อมก่อนจะออกไปเกี่ยวโยง จากเรื่องที่มันมีอยู่เดิมๆ นี้ พอออกไปใหม่ มันก็เรื่องเดิม แต่เรื่องเดิมที่เคยขุ่นข้องหมองใจ หรือความดีงาม เราไม่เคยมาเรียน มาทบมาทวนจริงๆ มันถึงไม่ชำนิชำนาญในการออกใช้ หรือออกไปปฏิบัติ นี่คือการปฏิบัติด้านจิตตภาวนา”

“…เย็นนี้เรากลับไปชำระสรีระหมดแล้ว ก่อนนอนไปไหว้พระสวดมนต์ หลังจากนั้นนั่งหลับตาแล้วเรื่องอะไรที่มันปรุงขึ้นมา เอามาพิจารณาใคร่ครวญ เหมือนมาทบทวนว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดี เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ แล้วหาต้นเหตุ เราจะปฏิบัติต่อเรื่องนี้อย่างไร ค่อยๆ สะสาง หลับแล้วก็ไม่มีอะไร ถ้าออกไปใหม่ ไปเกี่ยวโยงเรื่องเก่าที่เคยทบทวน มันก็ฉลาดขึ้น ค่อยๆ แก้ไป นั่นล่ะของขวัญวันปีใหม่ ขอให้เป็นใจดวงใหม่”