บันทึกรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

แก่นแท้การศึกษา “ในแบบฉบับโรงเรียนรุ่งอรุณ”

เกรดจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตคนเราได้จริงเหรอ❓
หลักสูตรหนักๆ ที่เด็กๆ ต้องเรียนกันในทุกวันนี้
ช่วยให้เด็กรู้มากขึ้น หรือเป็นเพียงการแข่งขันท่องจำ❓

ติดตามได้ใน EveryThink: แก่นแท้การศึกษา “ในแบบฉบับโรงเรียนรุ่งอรุณ”
บทสัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
โดย

🌿 ขอขอบคุณ BrandThink ที่ร่วมจุดประกายการตั้งคำถามต่อแก่นแท้การศึกษาไทย