รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

การแสดงโขนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ท้าวมาลีวราชว่าความ

บันทึกการแสดงโขนรุ่งอรุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตอน ท้าวมาลีวราชว่าความ
โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (RA22) และนักเรียนชมรมโขนระดับชั้นประถมศึกษา

:: ขอขอบคุณผู้ปกครองรุ่น RA22 โขนรุ่งอรุณ สำหรับคลิปบันทึกการแสดงในครั้งนี้