กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

วิสาขบูชา ๒๕๖๑ – ฝึกสติ สร้างปัญญา รู้เท่าทันกิเลส

เช้าวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครู คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวิสาขาบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ในครั้งนี้ พระมหาวิเชียร ปัญญาวชิโร วัดยายร่ม ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และความสำคัญของการฝึกปฏิบัติเจริญสติ เจริญปัญญา เพื่อให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกภายใน ไม่ปรุงแต่งต่อ ซึ่งเป็นการสร้างพุทธิในจิตใจของเรา ขอนำบางส่วนบางตอนมาแบ่งปันกัลยาณมิตรทุกท่าน ดังนี้

“ขออนุโมทนาต่อคณะครูและนักเรียนทั้งหลายที่ได้ฝึกสมาธิ ฝึกปฏิบัติ เพราะว่าอาสวักขยญาณ คือปัญญาญาณหยั่งรู้ให้อาสวกิเลส คือกิเลสภายในนั้นหมดสิ้นไป ปุถุชนคนธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะบังคับความคิดของตนเองได้ เพราะความคิดนั้นมีอยู่ทุกเวลา เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันเป็นธรรมชาติ ปัญญาหยั่งรู้คือตัวสติ ตัวปัญญา ที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในกรรมฐาน ยกมือ เป็นการสร้างสติคือความรู้ จากรู้น้อยๆ เป็นรู้มากๆ รู้มากๆ ก็ทันต่อกิเลส ทำให้เรารู้ทันต่อกิเลส”

“ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เคยตรัสถามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ว่า “หลวงปู่ยังมีโทสะอยู่ไหม” หลวงปู่บอกว่า “มี แต่ว่าไม่เอา” คำว่ามีแต่ว่าไม่เอานั้นคือ ไม่ปรุงแต่งต่อ ปกติคนเรามีความคิด ปุถุชนคนธรรมดาเต็มไปด้วยทัศนคติ อคติ ความคิด โกรธ โลภ หลง อิจฉา ริษยา อาฆาต หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน รำคาญ นี่คือปุถุชนคนธรรมดา แต่เราสามารถที่จะฝึกสติให้รู้เท่าทันความรู้สึกภายในนั้นได้ คือไม่ปรุงแต่งต่อ มีสติ มีปัญญา รู้ทีละน้อย ฝึกหัดทีละน้อย ไม่ปรุงแต่งต่อนั้นเป็นการสร้างพุทธิ คือปัญญาองค์น้อยๆ ในจิตในใจของเราให้เกิดขึ้น

“เห็นอานิสงส์ เห็นคุณความดีที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติในกรรมฐานในลักษณะของหลวงพ่อเทียน (หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ) ก็เป็นลักษณะที่สร้างพุทธิ คือปัญญา คือพระพุทธองค์น้อยๆ ให้เกิดในสติ ในจิต ในวิญญาณของเรา จึงขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่คณะครูและนักเรียนทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้”

ทั้งนี้ อาหารแห้งที่ทุกท่านนำมาตักบาตรในเช้าวันนี้ ทางโรงเรียนได้กราบขออนุญาตจากพระสงฆ์ นำไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน ได้แก่ บ้านทานตะวัน/มูลนิธิเด็ก บ้านกาญจนาภิเษก และบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้