รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

สิบสองสิงหาฯ มหาราชินี

งามพระเกียรติตระการนามสิริกิติ์
ถวายพระพรบูชิตพระทรงศรี
เป็นมิ่งขวัญองค์ภูมิพลจอมจักรี 
พระบารมีแผ่ปกเกล้าชื่นฉ่ำใจ
พระราชกรณียกิจคุณค่าล้น
ทั่วแห่งหนพระราชดำเนินถึงหนไหน
ศิลปกรรมหัตถกรรมงานช่างไทย
พัฒนาไกลสู่สากลระบือนาม
รุ่งอรุณอาศรมศิลป์น้อมสำนึก
น้อมรำลึก/พระกรุณาธิคุณ/ปิ่นสยาม
ขอพระองค์สุขเกษมเปรมทุกยาม
ทั่วเขตคามพระองค์ทรงพระเจริญ
∼∼∼
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณสถาบันอาศรมศิลป์

ประพันธ์โดย : ครูพชรพล ศรีสนธิ