รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ “ชุมชนหัวใจไม่พลาสติก”

เรื่อง        ขอเชิญชวนสร้างชุมชนรุ่งอรุณให้เป็น “ชุมชนหัวใจไม่พลาสติก”
เรียน       ท่านผู้ปกครอง

เป็นที่น่าเป็นห่วงถึงสถานการณ์พลาสติกของโลกและของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคเร่งด่วน กระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของการบริโภคของประชาชน ปรากฏการณ์ที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากและเริ่มคุกคามชีวิตของผู้คน คือปัญหาการใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประเภทต่างๆ สำหรับบรรจุข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารสด และอาหารสำเร็จรูป สิ่งเหล่านี้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเราจนกลายเป็นความเคยชินใหม่ในชีวิตอย่างไม่รู้ตัว

โรงเรียนรุ่งอรุณเป็นองค์กรอันดับต้นๆ ที่แสดงปณิธานในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยประกาศโครงการ Zero Waste เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา เราสามารถลดการทิ้งขยะของโรงเรียนจาก สองร้อยหกกิโลกรัมต่อวัน กระทั่งปัจจุบัน เหลือเพียงสามสิบกิโลกรัมต่อวัน เป้าหมายที่สำคัญอีกเป้าหมายหนึ่งคือการสร้างพื้นที่และโอกาสให้กับทุกคนในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้สู่คุณค่าผ่านวิถีชีวิตการกินอยู่เพื่อฝึกสติและใช้ปัญญา และถ่ายทอดจิตวิญญาณนี้สู่ผู้ปกครอง ครูพนักงานและนักเรียน กระทั่งเป็นตัวอย่างที่มีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ให้หันมาเรียนรู้วิธีการและจิตวิญญาณในการทำโครงการให้เกิดผลเช่นเดียวกัน

ก้าวต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกันสร้างรุ่งอรุณให้เป็น “ชุมชนหัวใจไม่พลาสติก” หรือปลอดถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง โดยขอเชิญชวนทุกท่านเป็นผู้สร้างวิถีของการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกให้เติบโตขึ้นอย่างจริงจัง ด้วยการพกพาบรรจุภัณฑ์ส่วนตัวสำหรับการใช้อันจำเป็น ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้อีกเช่น ถุงผ้า ตะกร้า กล่องใส่อาหาร ช้อนส้อม ปิ่นโต แก้วน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ระบบบรรจุภัณฑ์ของร้านกระยาทิพย์ ร้านของว่าง ตลาดผัก และตลาดนัด ก็จะปรับรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับวิถีลด ละ เลิกนี้เช่นกัน โดยอาหาร และขนมทุกชนิด จะใช้วิธีตักขาย หรือใช้บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ หรือใบตอง หากมีความต้องการซื้อกลับบ้านขอให้นำปิ่นโตหรือกล่องมาใส่

ขอให้ชาวรุ่งอรุณมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาใกล้ตัว ซึ่งหากไม่มีการ “ตื่นและรู้” ก็นับวันจะลุกลามบานปลายยิ่งขึ้น และขอให้เป็นกำลังใจให้กันและกัน ร่วมกันภาคภูมิใจในการเป็นผู้ลงมือแก้ไขโดยการเริ่มต้นที่ตนเอง ปรับใจ เปลี่ยนความเคยชิน และปลูกจิตสำนึกใหม่ ในการสร้างทางเลือกใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

ขอแสดงความนับถือ
นางสุนิสา  ชื่นเจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ