รุ่งอรุณทำดีถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

จ อ ม ป ร า ช ญ์ แ ห่ ง แ ผ่ น ดิ น
พระปิ่นแก้วปิ่นฟ้ามหาภูมิพล
ทุกแห่งหน ธ สถิตย์ทุกสถาน
ธ ทรงเห็นความสำคัญวิทยาการ
ธ ทรงงานให้แจ้งจริงกระจ่างใจ
การเรียนรู้มิได้เพียงจากการฟัง
เอาตัวตั้งเข้าศึกษา ธ สอนให้
พระราชทานการศึกษาผ่านทางไกล
น้ำพระทัยเหนือล้นเกล้าทั่วแดนดิน
พสกนิกรชาวไทยเย็นศิระ
ด้วยเดชะพระกรุณาสุดถวิล
รัฐชาติบริบูรณ์ด้วยน้ำและดิน
คือทรัพย์สินให้ประชาพึ่งพาตน
ธ ลับแล้วปราชญ์แก้วแห่งสยาม
ทั่วเขตคามชุ่มฉ่ำน้ำดินฝน
ธ ทรงสอนให้คนไทยรู้ค่าตน
สำนึกล้นไว้เหนือเกล้านิรันดร์กาลฯ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่
ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์
(ประพันธ์โดย ครูพชรพล ศรีสนธิ)

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๒ ปี ซึ่งกำลังจะเวียนมาบรรจบในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ จัดงานพิธีโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ในช่วงท้ายของพิธี รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธี ได้กล่าวนำคณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ปฏิญาณตนที่จะสืบสานพระราชปณิธานแห่งการทำความดี เพื่อเป็นหลักในการทำความดีถวาย “พ่อ” ของพวกเราทุกคน โดยหลังจบพิธี ชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณทั้งชุมชนได้ร่วมกันทำงานจิตอาสาตามจุดต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานและปฏิญาณตนไว้

ชาวรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เปล่งเสียงร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” ด้วยหัวใจ

Comments are closed.