ดนตรีไทยพรรณนา ครั้งที่ ๓ ตอน อีสานม่วนซื่น


🎶
🎵 ดนตรีไทยพรรณนา ครั้งที่ ๓
ตอน อีสานม่วนซื่น 
การแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน “วงโปงลาง”
โดยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ณ เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ลานหน้าร้านสานอักษรและโถงเรือนรับอรุณ

Comments are closed.