บันทึกรุ่งอรุณ,  วิดีโอ

อยู่อย่างรู้ตัว ถ่อมตัวต่อธรรมชาติ

🌿 คำพรสอนใจ ปีการศึกษาใหม่ ๒๕๖๒
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ

“เราอยู่ในภูมิรมณีย์ เราพยายามดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกมาตั้งแต่สร้างโรงเรียน ตอนตั้งโรงเรียนยังไม่มีต้นไม้ใหญ่นะ มีอยู่บ้างเล็กน้อย เราต้องเอาไม้ใหญ่ค่อยๆ มาลง กำจัดวัชพืชไปทีละน้อยๆ แปลงสภาพมัน ด้วยน้ำมือมนุษย์นี่ล่ะ ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนไม่รู้มาทำให้ เราต้องตั้งใจ ต้องมีจิตมีใจมาก่อน ทุกอย่างบนโลกนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์ จะสร้างให้โลกเย็นก็ได้ จะสร้างให้แห้งแล้งก็ได้”

อยู่อย่างรู้ตัว ถ่อมตัวต่อธรรมชาติ
“ในโรงเรียนมีไม้ใหญ่เยอะแยะ เราก็พยายามดูแลรักษาไม่ให้เกิดการเบียดเบียนต้นไม้ แม้แต่การก่อสร้างก็ระมัดระวังไม่ให้อาคารไปข่มสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เราพยายามให้อาคารไปแทรกอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ถ่อมตัว อาการของการรุกรานธรรมชาติจึงไม่เกิดขึ้น ต้องทำด้วยความรู้ตัว แล้วรู้ว่าเราทำอะไร เพราะอะไร เราไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ไปตามยถากรรม เราอยู่เพื่อสร้าง เราก็ต้องอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว”

:: พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ