บันทึกรุ่งอรุณ,  วิดีโอ

ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์

คำพรสอนใจ ปีการศึกษาใหม่ ๒๕๖๒
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
ในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

::

อินทรีย์ ๕ พละ ๕ ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์

“ปีแรกที่เราทำโรงเรียน ทำไปสักพักปีหนึ่ง เราประชุมกรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ก็รายงานไปว่าทำอะไรไปบ้าง อาจารย์หมอประเวศ (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ท่านบอกว่า พวกเราดำเนินไปตาม อินทรีย์ ๕ พละ ๕ เริ่มต้นด้วย “ศรัทธา” ก่อน ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์สูงสุดในโลกนี้ที่เราเห็นคือพระพุทธเจ้า ต้องศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ระดับนั้น ศรัทธาจึงจะหยั่งลงจริงๆ”

“ต่อมา “วิริยะ” คือความเพียร เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ที่มีอยู่แล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และเพียรละอกุศล เราเพียรทำเหตุโดยที่เราไม่ต้องคาดคั้นและหวังผล แล้วเราจะเพียรด้วยความเบิกบาน ไม่รู้สึกว่าลำบากลำบน ยากแค้นแสนเข็ญ มันจะมีอะไรที่ยากไปกว่านี้ หรือยากน้อยกว่านี้ มีไหม ไม่มีหรอก ที่เราเพียรอยู่นี้ไม่ได้ยากลำบากกว่าใคร คนเรามันก็ยากลำบากกันได้ประมาณนี้ล่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมยากลำบากที่จะทำเรื่องอะไร”

เพียรทำเหตุให้หลุดพ้นจากความไม่รู้

“เราเพียรทำเหตุ ทำที่ตัวเราให้พ้นจากความไม่รู้ไปก่อน คนไม่รู้จะไปสอนให้คนอื่นรู้ เป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นทำตัวเองให้พ้นจากความไม่รู้”