บันทึกรุ่งอรุณ,  รศ.ประภาภัทร นิยม,  วิดีโอ

เราถูกกาลเวลากิน หรือเรากินกาลเวลา

คำพรสอนใจ ปีการศึกษาใหม่ ๒๕๖๒
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
กล่าวในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

กินกาลเวลา อย่าให้กาลเวลากินเรา
“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านพูดว่า สงกรานต์เป็นคำที่แปลว่าการก้าวข้าม ก้าวข้ามวงจรของเวลา เวลาที่ครบลูปวงจรของมันตามธรรมชาติในรอบปี ควรจะใช้โอกาสนี้ระลึกว่า เราถูกกาลเวลากิน หรือเราจะกินกาลเวลา ท่านใช้คำนี้ ถูกเวลากินนี่เข้าใจไม่ยากนะ เราก็เป็นไปทุกวี่ทุกวัน ทำอะไรไปตามวันตามเวลา เรื่อยๆ ทำหน้าที่ แต่มีช่วงขณะบางเวลาไหมที่เรากินกาลเวลา คือรู้สึกตัว เราฝืนทำในสิ่งที่ควรทำได้โดยไม่ทุกข์ อันนี้เรากินกาลเวลาทันที”

“ตอนนี้เราเป็นครู ลองนึกดูเรามาโรงเรียนเรามีความสุขไหม ต้องฝืนใจเยอะไหม เราลองดูนะว่าชีวิตเราถูกกาลเวลากินหรือเรากินกาลเวลา เราอยู่อย่างไร เราต้องเผชิญภารกิจ หน้าที่ ที่ไม่ง่าย ที่ยากมากๆ เป็นครูนี่ยากมากๆ นี่ล่ะท้าทายเรามากว่าเราจะกินกาลเวลาหรือกาลเวลาจะกินเรา ท่านก็สอนให้เรารู้เนื้อรู้ตัว มีความเพียรที่ถูกต้อง”

สติคุ้มครองเราให้อยู่อย่างไม่ทุกข์
“ต่อมา “สติ” พวกเราโชคดีมากๆ ที่ได้ฝึกสติ คนจำนวนมากในโลกนี้ไม่เคยรู้จักโอกาสนี้เลย พวกเราโชคดีมากๆ มาอยู่ในประเทศที่ดี มาพบครูบาอาจารย์สำคัญๆ ในยุคสมัยของเรา ไม่อดอยากยากแค้น ไม่มีสงคราม ไม่มีภัยพิบัติที่เรียกว่าทำลายล้าง เราอยู่สบาย ไม่อดอยาก ประเทศนี้สบายมาก สบายจนกระทั่งคนไม่รู้ว่าตัวเองสบาย ก็เลยกลายเป็นนิสัยเสีย ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในความสบาย อยู่ใน Comfort Zone ไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้น ไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำอะไร เขาเรียกว่า หลงในความสบาย

“เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่เสมอ ยิ่งคนเผลอไปในความสบาย เผลอไปในคติ คติที่เรียกว่าเชื่อในความดี ยึดมั่นในความดี เป็นคติที่มองเห็นยากมาก ยิ่งพวกเรา ถือว่าเราเป็นครู เราทำดี ฉันเป็นคนดีแล้ว ฉันเป็นนางฟ้า อันนี้อันตรายมาก เพราะฉะนั้นต้องมีสติ สติเป็นเครื่องคุ้มครองเราให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์ ไม่แบก ไม่หาม ไม่เป็นภาระใคร และไม่เอาภาระมาใส่ตัวโดยใช่เหตุ”