ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๑๔

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา …อ่านต่อ

เรียนมัธยมที่รุ่งอรุณดีหรือไม่ (๔)

:: คำถามจากผู้ปกครอง – อะไรทำให้ยังเรียนอยู่ที่รุ่งอรุณ ประทับใจอะไร? …อ่านต่อ

เรียนมัธยมที่รุ่งอรุณดีหรือไม่ (๓)

:: คำถามจากผู้ปกครอง – อะไรทำให้ยังเรียนอยู่ที่รุ่งอรุณ ประทับใจอะไร? …อ่านต่อ

เรียนมัธยมที่รุ่งอรุณดีหรือไม่ (๒)

:: คำถามจากผู้ปกครอง – มีแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายอย่างไร? :: …อ่านต่อ