ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม

เด็กดีศรีเขียว : ห้องเรียนบางกะเจ้า

เด็กดีศรีเขียว
ห้องเรียนบางกะเจ้า

ผลงานการดำเนินกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ระหว่างโรงเรียนนำร่อง “โรงเรียนวัดคันลัด” สมุทรปราการ และ “โรงเรียนรุ่งอรุณ” กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม
โรงเรียนรุ่งอรุณ
Download PDF