561129-1
ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ปูเสื่อคุยกัน… รู้เท่าทันสถานการณ์

561129-1
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมืองในขณะนี้ โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมคิดร่วมเสนอทางออก ในฐานะพลเมืองไทยที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของส่วนรวม

ปูเสื่อคุยกัน… รู้เท่าทันสถานการณ์

fb
บ่ายวันจันทร์ที่ ๒๕ และอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ กับกิจกรรม “ปูเสื่อคุยกัน… รู้เท่าทันสถานการณ์” ที่มีทั้งคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า มาล้อมวงพูดคุยเพื่อเรียนรู้และเท่าทันสถานการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเทศของเรา

“เป็นสถานการณ์ เป็นโอกาสที่พวกเรา นักเรียนของเราควรต้องได้เรียนรู้
ที่รุ่งอรุณ เราสอนเด็กๆ เรื่องความดี การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม…
ชุมชนรุ่งอรุณควรเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้” คุณครูต้อย/คุณครูอารี

“การแก้ปัญหาของนักการเมืองเป็นแบบน้ำเน่ามาตลอด
ทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาใช้สิทธิของตน
ทางออกของการต่อสู้ที่แท้จริงอาจต้องเป็นการรักษาการตื่นรู้ของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับรัฐบาล ซึ่งอาจไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ แต่เป็นทุกชุดที่หลงไปกับอำนาจ…” คุณครูโม/คุณครูบัวลอย

“เราต้องสื่อสารบนหลักวิถีพุทธ หลักความเมตตา ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ความจริงใจ ความปรารถนาดี เราจะค่อยๆ สร้างความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาได้” อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์

“ผมว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง… สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังคน เพราะว่าต่อให้ล้างรัฐบาลชุดนี้ออกไป ล้างนักการเมืองรุ่นนี้ออกไป แล้วเอาคนรุ่นใหม่เข้ามา แต่ถ้าคนเหล่านี้ยังได้รับการปลูกฝังแบบเดิมๆ ผมเชื่อว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พ่อแม่ ครู ต้องช่วยกันปลูกฝังเด็กๆ ให้เขาเป็นกำลังของบ้านเมืองต่อไป” แอนดี้-นายศิรธันย์ กิตติ์ธนานิธิกุล ศิษย์เก่ารุ่งอรุณ

“ถ้าจะไปในพื้นที่ ขอให้ไปด้วยใจที่ตื่นรู้อย่างจริงจัง ตื่นรู้ตลอดเวลา อย่าไปหลง ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ แล้วประเทศชาติจะไปได้” ผู้ปกครองรุ่งอรุณ


ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดิน

561129-2วันศุกร์ ๒๙ พ.ย.๒๕๕๖ ชาวรุ่งอรุณ นำโดยชมรมสวดมนต์-สมาธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกันสวดมนต์บทพระคาถามหาเมตตาใหญ่ (เมตตาพรหมวิหารภาวนา)  พระคาถาชินบัญชร  พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)  และชัยปริตร (มหากาฯ) เพื่ออธิษฐานจิตให้แผ่นดิน ณ ศาลาธรรม โรงเรียนรุ่งอรุณ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.