รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

เรียนรู้ดุลยภาพบำบัด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำนักวิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์การแพทย์ เรียนรู้เรื่องของดุลยภาพบำบัด ซึ่งเป็นการดูแลร่างกายอย่างเป็นองค์รวม เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคที่เกิดขึ้นจากการเสียสมดุลของโครงสร้างร่างกาย ทำให้โครงสร้างร่างกายเกิดการบิดเบี้ยว ซึ่งพบได้มากจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกิดอุบัติเหตุ  การใช้คอมพิวเตอร์นานเกินไป  หรือการอยู่ในอิริยาบทเดียวนานๆ ฯลฯ

ครูอุ๊-อัจฉรา สมบูรณ์ และครูหงส์-หงสพรรณ สมบูรณ์ ยังได้นำนักเรียนฝึกท่าการบริหารด้วยการเหยียด ยืดร่างกาย เพื่อป้องกันและแก้ไขอาการต่างๆ เช่น ปัญหานิ๊วล็อก อาการปวดบ่า ไหล่ หลัง โรคข้อเข่าเสื่อม โรคริดสีดวงทวาร ฯลฯ

*** ท่าการบริหารจากมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ฯ