ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอรุ่งอรุณในสื่อต่างๆ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รายการสองกำลังสื่อ : ตามติดการทำสื่อของนักเรียนชั้น ม.๕ รุ่งอรุณ

รายการโทรทัศน์ “สองกำลังสื่อ” ติดตามการทำสื่อของคนต้นน้ำ-นักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของคนปลายน้ำ-ชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ให้คนทั่วไปมองเห็นความเชื่อมโยงกันของคนต้นน้ำและปลายน้ำ จนเกิดความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าและน้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน  ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางไทยพีบีเอส

สื่อและข่าวที่เกี่ยวข้อง