ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

571224NewYear00

“ครูนี้ยิ่งใหญ่นะ  ครูเป็นผู้ให้  พวกเราคือโรงเพาะกล้า
ป่าทั้งป่าออกมาจากพวกเรา  เราคือผู้เพาะกล้าเด็ก
เพาะต้นศีล  ต้นธรรม  ต้นความรู้  ที่เติบโตออกไปเป็นประโยชน์”

– หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต –

วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยนิมนต์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต  เจ้าอาวาสวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)  จังหวัดสมุทรปราการ มารับบาตร ฉันภัตตาหารเช้า พร้อมทั้งแสดงธรรมแก่พวกเราชาวรุ่งอรุณเพื่อเป็นหลักและเป็นสติในการดำเนินชีวิตในปีต่อๆ ไป

นำธรรมเทศนาบางส่วนมาแบ่งปันกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ

“วัด บ้าน โรงเรียน สังคมนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ค้ำยันกัน  ครู นักเรียน เชื่อมโยงกับครอบครัว  วัดชี้นำแนวทางด้านจิตวิญญาณ  สิ่งที่ครูควรศึกษาคือจิตใจตัวเองที่มีความเมตตา”

“พระพุทธเจ้ามีเครื่องสร้างความสุขอยู่แล้ว คือ ทาน ศีล ภาวนา ปูพื้นฐานให้ใจหนักแน่นมั่นคง  พื้นฐานของใจมีแต่ทาน ศีล ภาวนา  ภาวนา  พุทโธ พุทโธ ก็ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่ง ใจจะมีแต่ความเมตตา ใจมีความสุขเพราะเต็มไปด้วยธรรม”

“เราทำโรงเรียนเหมือนตัดถนนให้จิตนี้เดิน ถนนที่เราตัดเป็นความรู้ที่เรามอบให้ แต่เด็กเป็นผู้เดิน”

“ครูนี้ยิ่งใหญ่นะ  ครูเป็นผู้ให้  พวกเราคือโรงเพาะกล้า  ป่าทั้งป่าออกมาจากพวกเรา  เราคือผู้เพาะกล้าเด็ก  เพาะต้นศีล  ต้นธรรม  ต้นความรู้  ที่เติบโตออกไปเป็นประโยชน์”