รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

ห้องเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๔ ชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการห้องเรียนสำหรับพ่อแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
…..
กิจกรรมการเรียนรู้ในวันเสาร์เริ่มต้นด้วยการฟังประสบการณ์การเลี้ยงลูกจากผู้ปกครองรุ่นพี่ ชมนิทรรศการผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนฝีมือคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ที่บรรจงเย็บปักให้ลูกๆ ด้วยความรักและความใส่ใจ จากนั้นแบ่งกลุ่มสนุกกับกิจกรรม “รักรุ่งอรุณ รักษ์โลก” ที่ชวนผู้ปกครองเดินเก็บขยะในโรงเรียน แยก ล้าง ตาก แล้วล้อมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากขยะหนึ่งชิ้นที่เลือกมา ชวนคุยชวนมองให้เห็นที่มาที่ไปและคุณค่าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังขยะชิ้นนั้น
…..
ช่วงบ่ายคุณครูชวนผู้ปกครองฝึกประสาทรับความรู้สึกแบบบูรณาการกับกิจกรรม Sensory Integration (SI) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SI ให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนำไปสร้างสรรค์กิจกรรมเล่นกับลูก เป็นการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพ เพราะกิจกรรมในวิถีชีวิตของเด็กๆ รวมถึงการเล่น ล้วนเป็นสิ่งที่พัฒนาระบบประสาทรับความรู้สึกแบบบูรณาการทั้งสิ้น ก่อนจะปิดท้ายวันด้วยกิจกรรมกีฬาสามัคคีและการละเล่นไทยจากทีมครูพละรุ่งอรุณ ให้ผู้ปกครองได้มีช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะนำไปสู่ความเป็นชุมชนที่ไว้วางใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต