กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณ ต้นบุญแห่งชีวิต

IMG_8638

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครอง โรงเรียนรุ่งอรุณ มีโอกาสร่วมฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ “รุ่งอรุณ ต้นบุญแห่งชีวิต” โดย ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่สละเวลามาบรรยายธรรมที่สร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ แต่แฝงไว้ด้วยข้อคิดดีๆ ให้ชาวชุมชนรุ่งอรุณสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการทำการงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างสมดุลทั้งทางธรรมและทางโลก…ขอนำข้อคิดบางส่วนจาก ผศ.ดร.โอภาส มาแบ่งปันกันค่ะ

  • …ให้เรามีสติ สัมปชัญญะ อุเบกขา ในกาลทุกเมื่อ
  • …ทุกสิ่งเราเริ่มต้นใหม่ได้ START  AGAIN
  • …จะพูดกับใครให้พูดเสมือนหนึ่งว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
  • …อย่าให้ลูกเก่งเหนือดี ถ้าเขาดีแล้วเขาจะเก่ง
  • …มองสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง แล้วมองในแง่บวกเพื่อจรรโลงใจ
  • …จงอย่าเพ่งกรรมของคนอื่น แต่จงใส่ใจกรรมของตัวเอง
  • …อย่าเอาปกติของเขามาเป็นปกติของเรา อย่าเอาปกติของเราไปเป็นปกติของใคร
  • …อย่าอยู่เนื่องด้วยคำพูดของคนอื่น
  • …เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง  มันเป็นเช่นนั้นเอง