บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

การจัดการความรู้ (KM): ตื่นรู้แบบครูรุ่งอรุณ (๙)

K.O:: การปฏิบัติธรรมทำให้เราดูตัวเราด้วยตัวเราเองได้ – ครูสุชาดา ทับมรินทร์ (ครูโอ๋) ครูบูรณาการมัธยม ::

ความเข้าใจในตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ ย้อนเวลากลับไปเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว เรายังเป็นครูไม่ได้เลย เราเริ่มต้นจากการรับฟังผู้อื่น คือครูรุ่นพี่ที่เข้ามาช่วยดูแผนการสอน ดูการสอนของเราทุกวัน เราต้องเปิดใจรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ได้ ถ้าเราตั้งหลักว่าเราได้แล้ว เราเป็นครูได้แล้ว เราจะไม่ฟัง ช่วงต้นเราจึงเราเปิดใจรับผู้อื่นที่เป็นกระจกสะท้อนเรา เพราะเขาไม่ได้จะมาเพ่งโทษเรา แต่เขาจะช่วยพัฒนาเราให้เป็นครูได้ เพราะฉะนั้นเราต้องวางใจในจุดแรกว่าเราจะพัฒนาความเป็นครูให้เกิดขึ้นเพื่อศิษย์เรา ไม่ว่าเขาจะชี้จุดไหนที่เป็นเรื่องของข้อผิดพลาด ทั้งเรื่องการเข้าชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน การทำแผน เราต้องเปิดใจที่จะยอมรับ คือทุกเรื่องของชีวิตความเป็นครู เรายังเตาะแตะๆ ค่อยๆ เดิน ก็มีครูรุ่นพี่คอยช่วยให้เราก้าวไปทีละขั้น

อีกก้าวหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม ที่มีผลต่อชีวิตเรามากๆ ช่วงแรกเรามีพี่คอยบอกแล้วเราย้อนทบทวนตัวเอง แต่การปฏิบัติธรรมทำให้เราดูตัวเราด้วยตัวเราเองได้ สิ่งที่ทำไปแล้ว แม้ไม่มีคนบอก เรารู้ได้ด้วยตัวเอง ในแต่ละวันจะรู้ว่าอะไรเป็นข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไข มันพลาดไปแล้ว ถ้าสติเราไว ก็จะรู้ใกล้ๆ เช่น คำพูดออกไปแล้วกับเด็ก คำพูดออกไปแล้วกับเพื่อนร่วมงาน ก็จะเห็นเดี๋ยวนั้น จะรู้สึกว่าไม่น่าเลย พลาดไปแล้ว เราทำให้เขารู้สึกแย่แน่เลย พอเห็นตัวเองก็จะกลับไปแก้ไข เช่น กลับไปคุยกับน้อง กลับไปคุยกับนักเรียนใหม่ เป็นการทบทวนแล้วย้อนมองตัวเอง

สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกตลอดเวลา ตอนนี้เราเป็นปกติไหม อยู่ที่เราจะใคร่ครวญในแต่ละวัน การปฏิบัติธรรมทำให้เราเข้มแข็ง แล้วเห็นด้วยตัวเอง แต่เราไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งเราเห็นตัวเองด้วยตัวเองได้ตลอด หลังจากเข้าคอร์สเจริญสติ สติเราเข้มแข็งมาก แต่พอมาทำงาน เผชิญสภาวะต่างๆ ผู้คนและเรื่องราวที่เจอ อาจทำให้เราขาดสติ ดังนั้นคนแวดล้อมเราสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นกระจกให้เรา ถ้ามีคนกล้าจะบอกเรา ถือเป็นประโยชน์อันสูงสุด”
………………
เก็บตกจากวงสนทนาการจัดการความรู้ (KM): ตื่นรู้แบบครูรุ่งอรุณ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และครู-บุคลากร โรงเรียนรุ่งอรุณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ