กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงการ “เณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข”

littlemonk0759เช้าวันนี้พุธที่ ๑๓ กรกฎคม ๒๕๕๙ นักเรียนระดับชั้นประถมที่สมัครใจร่วมบวชในโครงการ “เณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” ฝึกซ้อมสวดบทให้พร (บทสัพพีติโย) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวช โดยมีคุณครูเต้ยและคุณครูสมพรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมายของบทสวด และมีนักเรียนประถมที่เคยบวชเณรในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมา มาเป็นพี่เลี้ยงนำสวดเป็นตัวอย่าง

โครงการ “เณรน้อย แม่ชีน้อย พบธรรม ครอบครัวพบสุข” เป็นโครงการบุญในวาระก้าวสู่ปีที่ ๒๐ ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ๒๐ ปีของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เชิญชวนชาวชุมชนรุ่งอรุณร่วมทำบุญใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมบวชสามเณรน้อย-แม่ชีน้อย ในวันที่ ๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ป.๖ สมัครใจร่วมบวชจำนวน ๙๖ คน ในจำนวนนี้เป็นสามเณรน้อย ๕๙ คน และแม่ชีน้อย ๓๗ คน ซึ่งในนักเรียนหญิงที่ขอร่วมบวชเป็นแม่ชีน้อยนี้มีน้องเล็กชั้นอนุบาล ๑ คน

นับเป็นบุญใหญ่ยิ่งสำหรับชาวชุมชนรุ่งอรุณที่เด็กๆ พร้อมใจกันบวชด้วยความสมัครใจมากขนาดนี้ และนับเป็นโอกาสอันดีที่เราชาวพุทธจะได้เรียนรู้ร่วมกันถึงคุณค่าของการบวช โดยระหว่างนี้นักเรียนทั้ง ๙๖ คน จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนบวช เช่น ฝึกท่องบทสวดต่างๆ เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างบวช ซ้อมรักษาศีล(ในวันที่พร้อม) จึงใคร่ขอเชิญชวนชาวชุมชนรุ่งอรุณร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับว่าที่สามเณรน้อย-แม่ชีน้อย โดยในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ โรงเรียนจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอเชิญร่วมบุญด้วยการถือศีล ๘ โดยพร้อมเพรียงกัน

ขออนุโมทนาบุญกับว่าที่สามเณรน้อย-แม่ชีน้อย และทุกท่าน มา ณ ที่นี้