ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนประถม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ตลาดนัดบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๕๙

img_9434วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ และวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชาวชุมชนรุ่งอรุณ ทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ร่วมกันออกร้าน “งานสะพานบุญ ตลาดนัดขายของ” เพื่อร่วมทำบุญกฐินกับวัดพระธาตุแสงเทียน อาศรมวิริยะธรรม วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) และและวัดชะเมาวิมุตติ โดยมียอดบุญกฐิน ดังนี้

 • นักเรียนอนุบาลห้องสายชลออกร้าน 1,4 01 บาท
 • นักเรียนประถมออกร้าน 148,911 บาท
 • ผู้ปกครองออกร้าน 226,640 บาท
 • ผู้ปกครองร่วมทำบุญ 272,649 บาท
  รวมยอดบุญกฐิน 649,601 บาท

หลังจากนั้นชาวชุมชนรุ่งอรุณร่วมกันน้อมจิตอันเป็นกุศล ถวายปัจจัยร่วมบุญกฐิน ดังนี้

 • อาศรมวิริยะธรรม 97,040 บาท
 • วัดพระธาตุแสงเทียน 373,500 บาท
 • วัดป่าสุขใจ 404,060 บาท
 • วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 70,000 บาท
 • วัดชะเมาวิมุตติ 115,200 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้