รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

งานแสดงมุทิตาจิต ศ.ระพี สาคริก ๙๔ ปี

rapee94

เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระครบรอบอายุ ๙๔ ปี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ปราชญ์แห่งแผ่นดินผู้ใช้ชีวิตเรียบง่าย ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนและความพากเพียร ท่านเป็นนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ และเป็นคุณพ่อ คุณปู่ เป็นปูชนียบุคคลผู้เป็นครูของครูรุ่งอรุณและอาศรมศิลป์ ซึ่งสอนด้วยการทำให้เห็น เป็นให้ดู เปิดรับทุกคนอย่างสนิทใจ ด้วยความรักและความเมตตากรุณา ด้วยจิตใจที่มองเห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน

ทั้งนี้ท่านศาสตราจารย์ระพี สาคริก ได้บอกเล่าถึงหลักในการดำเนินชีวิตของท่านที่อยากฝากไว้เป็นคติและเป็นพรให้กับพวกเราทุกคนว่า “ทุกอย่างอยู่ที่ใจ อย่าท้อ ยิ้มสู้ ยิ้มไว้ ใจนิ่ง และปล่อยวาง”