รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ใช้พลังเด็กเพื่อส่วนรวมใน “วันเด็ก”

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยในช่วงเช้าคุณครูและนักเรียนรุ่งอรุณตั้งแต่น้องเล็กอนุบาล พี่ประถม และพี่โตชั้นมัธยม ชวนกันใช้ “พลังเด็ก” ทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยน้องๆ อนุบาลช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดภายในโรงเรียนอนุบาล นักเรียนชั้นประถมแบ่งกลุ่มกันทำงานจิตอาสาในโรงเรียน เช่น ปลูกต้นไม้ เก็บผัก ทำความสะอาดอาคารเรียน โรงยิม สนามบาสเกตบอล กวาดใบไม้ และเก็บขยะ ขณะที่พี่มัธยมแบ่งกลุ่มไปทำงานจิตอาสาภายนอกโรงเรียน โดยนักเรียนชั้น ม.๑ ไปเก็บขยะที่สนามหลวง ที่เหลือแบ่งกลุ่มไปทำความสะอาดที่วัดพุทธบูชา วัดหลวงพ่อโอภาสี และวัดยายร่ม ซึ่งเป็นวัดในชุมชนโรงเรียนของเรา

เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าแม้เขาจะเป็นเด็ก แต่เขาสามารถใช้พลังเด็กอย่างสร้างสรรค์และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้
ในช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆ ที่คุณครู ผู้ปกครอง และพี่ชั้น ม.๖ ร่วมกันซุ้มเกมส์-กิจกรรม ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ให้น้องเด็กๆ อนุบาล ประถม และมัธยม ได้ร่วมสนุก นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมและซุ้มอาหารการกุศลของพี่ชั้น ม.๖ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อีกด้วย

ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ในชุมชนรุ่งอรุณของเรา และขอชื่นชมนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สละความสนุกส่วนตัวมาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น สมกับเป็น “พี่ใหญ่” ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ