วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

มวยไทยปฐมวัย…การผจญภัยในใจตน

มวยไทยปฐมวัย…การผจญภัยในใจตน

สิ่งหนึ่งที่เด็กๆ อนุบาลของรุ่งอรุณเฝ้ารอคอยตั้งแต่ยังเป็นน้องอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ ก็คือการเรียนมวยไทย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับพี่อนุบาล ๓ อายุ ๕-๖ ขวบ ที่จะเรียนกันในช่วงบ่ายสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ ๑ ชั่วโมง เพราะตื่นตาตื่นใจกับชุดมวยไทยของพี่ๆ นอกจากนี้เด็กๆ ยังรับรู้ว่า การเรียนวิชามวยไทยคือสัญญาณบ่งบอกว่า พวกเขากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากน้องอนุบาลไปสู่การเป็นพี่ประถมต้นต่อไป

ดร.วิชิต ชี้เชิญ ปราชญ์ด้านภูมิปัญญามวยไทย ได้วางรากฐานการเรียนมวยไทยให้กับโรงเรียนรุ่งอรุณไว้แต่แรกเริ่มว่า แก่นแท้ของวิชามวยไทยคือ “ความเป็นมวย” ซึ่งก็คือ มีความฉลาดเฉลียว รู้จักแก้ปัญหา องอาจ แข็งแกร่ง กล้าหาญ อดทน ขณะเดียวกันก็มีความกตัญญู เสียสละ และอ่อนน้อมถ่อมตน การสอนมวยไทยของรุ่งอรุณจึงไม่เน้นทักษะมวยหรือการต่อสู้ แต่ใช้หลักของมวยไทยมาเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นมวย ให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองมีดีอะไร จนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในความเพียรของตัวเอง

เมื่อเจอกิจกรรมที่ยาก หรือรู้สึกว่าทำไม่ได้ แม้จะกลัวๆ กล้าๆ ร้องไห้บ้าง ลังเลบ้าง แต่ครูกลับพบว่า เด็กๆ ไม่ยอมถอย ไม่เคยบอกว่าไม่อยากทำ แล้วพยายามสู้ในแบบของตัวเอง

ความเป็นมวยจึงไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้กับใครอื่น แต่เป็นการต่อสู้กับตัวเอง เป็นการผจญภัยภายในใจของตัวเอง การเผชิญอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามด้วยตัวของเขาเอง ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าเขาไม่ต้องรอคอยให้ใครมาช่วย แต่เขาสามารถทำได้ สุดท้ายคือความภาคภูมิใจ มองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของความเพียร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของเขาต่อไป