ผลงานนักเรียน,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

บทความปัจฉิมนิเทศ: ความเป็นกันเองของครูและนักเรียน

“หนูเป็นเด็กใหม่เข้ามาตอน ม.๔ รู้สึกว่าต้องปรับตัวพอสมควร เพราะหนูมาจากโรงเรียนคริสต์ แต่ที่นี่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ทำให้หนูได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ แล้วสิ่งนี้ก็ทำให้หนูได้พัฒนาทักษะต่างๆ ของตัวเอง ทั้งในด้านของการเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ และในฐานะของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่เติบโตไปสู่สังคมภายนอก หนูมีทักษะของการเข้าค่าย การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ การที่เราต้องไปสื่อสารและประสานงานกับสังคมภายนอก การที่หนูได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมกับสังคม ได้เจอและได้ทำงานกับคนหลากหลาย ทำให้ได้เรียนรู้ว่าเราควรจะวางตัวอย่างไร เราจะดึงทักษะอะไรในตัวเองเพื่อทำให้เราสามารถทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ทำให้หนูรู้สึกว่าชุมชนรุ่งอรุณเป็นชุมชนที่สั่งสอนให้หนูสามารถเจริญเติบโตไปในทางที่ดีได้ในสังคม”

“สิ่งหนึ่งที่หนูประทับใจมากในโรงเรียนนี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองมาก ทำให้เวลาหนูมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัว หนูสามารถเข้าไปหาครูผู้มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำหรือทางแก้ไขได้ หนูรู้สึกซาบซึ้งมากๆ ขอขอบคุณครูทุกคนที่ช่วยเหลือหนู และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน แม้ว่าหนูจะเป็นเด็กใหม่ ยังมีสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี หรือยังต้องการการปรับตัว ขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้าง คอยให้กำลังใจ คอยให้คำแนะนำ เจอปัญหาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะหาไม่ได้จากสังคมภายนอก”

นางสาวสวรส ตรีบริรักษ์ (เตย) ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.๖ สำนักวิทยาศาสตร์ กล่าวในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ