บันทึกรุ่งอรุณ,  ผลงานนักเรียน,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

บทความปัจฉิมนิเทศ: โรงเรียนที่มีห้องเรียนที่กว้างที่สุด

“ผมอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาล ๑ – 100% made in Roong Aroon – อยากบอกว่ารุ่งอรุณเป็นปัจจัยสำคัญที่พัฒนาตัวผมให้กลายเป็นอย่างวันนี้ได้ รุ่งอรุณไม่ได้มีห้องเรียนที่ทันสมัยที่สุด มีพัดลม มีโต๊ะไม้ธรรมดา แต่รุ่งอรุณมีห้องเรียนที่กว้างที่สุด เพราะว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดการเรียนที่อยู่แต่ในห้องเรียนอย่างเดียว โรงเรียนเปิดกว้างให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็น และยอมรับในความหลากหลายของนักเรียนทุกคน และสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ความหลากหลาย ขอบคุณโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เราได้ทำอะไรมากมาย”

“โรงเรียนรุ่งอรุณไม่ได้สอนให้เราฉลาดที่จะไปสอบ หรือว่าฉลาดที่จะท่องจำ เรียนวิชาการอย่างเดียว แต่ว่ารุ่งอรุณสอนให้เราฉลาดคิด คำว่าฉลาดคิด หนึ่งคือเราเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดอย่างมีศิลปะทางความคิดได้ แล้วก็คิดอย่างมีเอกภาพทางความคิดด้วย เพราะอย่างที่พูดไปว่าเราทุกคนไม่เหมือนกัน ทุกคนก็สามารถพัฒนาความคิดของตัวเองให้ไปในแนวทางที่แต่ละคนเป็นได้ สุดท้ายคือ รุ่งอรุณสอนให้เราคิดอย่างรู้เท่าทันปัญหาของสังคม รุ่งอรุณจะปลูกฝังเราตลอดเวลาว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมของเรา ทั้งส่วนที่เป็นปัญหา และส่วนที่เราเอาเป็นตัวอย่างได้ รุ่งอรุณสอนเราด้วยสังคมจริง และสอนให้เราพร้อมจะไปใช้ชีวิตข้างนอก”

“รุ่งอรุณอาจจะไม่มีหนังสือเรียนของตัวเองหรือไม่ได้ใช้หนังสือของกระทรวง แต่รุ่งอรุณมีครูที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่ครับ เป็นครูที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้เราเวลาเราทำงาน แล้วก็ไม่ใช่ครูที่สอนวิชาการอย่างเดียว แต่ยังสอนการใช้ชีวิตให้เราด้วย สอนว่าอะไรที่ควร อะไรที่ไม่ควร ครูที่นี่ไม่ตีกรอบให้เรา แต่ครูใช้วิธีการแนะนำเรา และบางครั้งก็เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเรา”

“รุ่งอรุณมีสังคมที่ดีที่สุด คือไม่ใช่ดีในแง่อุดมคติ ทุกคนถือศีลกินเจ ไม่กินอาหารขยะ ไม่พูดคำหยาบ ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่ารุ่งอรุณเป็นสังคมที่เปิดกว้าง เป็นกันเอง เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีอะไรเราสามารถปรึกษาครูก็ได้ ปรึกษาเพื่อนของเราก็ได้ รุ่นน้องรุ่นพี่ที่นี่สนิทกันมาก ต้องขอบคุณโรงเรียนจริงๆ ที่มอบทุกอย่างตลอด ๑๕ ปีที่ผ่านมาให้ผม ผมขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ ขอบคุณคุณครูที่ช่วยกันปลูกฝังและช่วยกันพัฒนาพวกเราทุกคน ให้พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้น เติบโตขึ้นไปอีกขั้น ขอบคุณครับ”

– นายศุภวุฒิ ธีระวัฒนชัย (ลีโอ) ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.๖ กล่าวในพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ