บันทึกรุ่งอรุณ,  ภาคสนาม,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ศึกษาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดย…ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม

เมื่อไม่นานมานี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ที่ได้ศึกษาการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙  และถือเป็นความกรุณาที่อธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตให้คณะครูและนักเรียนเข้าชมและศึกษาองค์ความรู้ที่ยากจะหาจากที่อื่นได้ ณ  สถานที่เตรียมการจริง

ท้องสนามหลวงขณะนั้นอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ และเตรียมการในส่วนอื่น อาทิ

  • ห้องพระโกศจันทร์ สำหรับเตรียมงานไม้แกะสลักซ้อนลายเพื่อประดับประกอบพระบรมโกศ
  • ห้องเตรียมแม่พิมพ์สำหรับงานหล่อประติมากรรม
  • ห้องลงสีประติมากรรมต่างๆ เช่น มหาเทพ เทวดา
  • ห้องขยายแบบ สำหรับการขยายแบบงานก่อสร้างให้เท่าขนาดจริง เพื่อช่างจะนำไปใช้ทำงานในสัดส่วนเท่าของจริง
  • องค์พระเมรุมาศ ซึ่งเป็นพระเมรุมาศ ๙ ยอด มีความสูงประมาณตึก ๑๒ ชั้น

ในครั้งนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาอย่างเห็นได้ชัด ใส่ใจพิจารณา ตั้งคำถาม สอบถาม ขออนุญาตก่อนถ่ายรูป ด้วยท่าทีที่มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

ขณะนี้นักเรียนกำลังศึกษาเพิ่มเติมและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารและบุคคล สำหรับจัดทำสมุดบันทึกความรู้ส่วนตัว เพื่อนำเสนอความรู้บางส่วนลงในเฟซบุ๊กโรงเรียน ทั้งเตรียมการจัดนิทรรศการและจัดทำหนังสือต่อไป

สำหรับข้อมูลและองค์ความรู้นั้น บางส่วนถือเป็นองค์ความรู้ที่ยากสำหรับนักเรียน รวมทั้งต้องมีความถูกต้องอย่างที่สุด ทั้งในเรื่องของความรู้เอง และในด้านการใช้ภาษา เพื่อถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างที่สุดเช่นกัน

อีกทั้งความรู้บางส่วน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ และแม้เปิดเผยให้ข้อมูลได้ ก็ยังไม่สามารถจัดพิมพ์เผยแพร่ได้ จนกว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะดำเนินการเสร็จสิ้น

ขอความตั้งใจดีของนักเรียน นำพาไปสู่การทำงานนี้ให้สำเร็จสมความตั้งใจค่ะ