บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รุ่งอรุณ-อาศรมศิลป์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวาระครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ที่จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ โดยน้อมกายใจสวดมนต์บทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและปฏิบัติจิตภาวนาร่วมกัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธีกล่าวถึงความสำคัญของการจัดพิธีในวันนี้ มีใจความว่า

“เรามีที่หมาย มีจุดรวมของจิตใจอยู่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะว่าเราถือท่านเป็นแบบอย่าง ท่านเป็นแบบอย่างว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นพระชนมายุ ท่านทรงทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อคนไทย นี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เราได้เห็นและระลึกถึงคุณค่าในพระองค์ท่าน คุณค่าที่สูงสุดคือการบำเพ็ญเพียรเพื่อผู้อื่น เราเห็นแบบอย่างแล้ว เราต้องกลับมาย้อนคิดคำนึงถึงตัวเราเองว่า เราจะทำตามพระราชปณิธานนั้นได้ไหม

“ใครเคยเห็นภาพที่พระองค์ท่านต้องนั่งอยู่เป็นเวลานานๆ พระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ นั่งนิ่งๆ อยู่เป็นเวลานานๆ เราลองย้อนกลับมาดูที่เราเอง เราเคยทำเช่นนั้นบ้างไหม เรานั่งนิ่งๆ อดทนนานๆ อยู่ในท่าเดียวได้ไหม เราเองแม้สักนิดเดียวก็ไม่ไหวแล้ว แต่พระองค์ท่านทรงทำอย่างนั้น ประพฤติอย่างนั้น เราดูแล้วเราต้องหันกลับมาย้อนมองว่า อะไรที่ทำให้ท่านดำรงอยู่ได้เช่นนั้น จิตใจ จิตใจที่มั่นคง จิตใจที่ไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นอยู่ได้เพราะมีจิตใจที่มั่นคง ท่านก็มีพระราชปณิธานที่มั่นคงเช่นนั้นเสมอมา

“เราเองลองดูที่จิตใจของเรา จิตใจที่มั่นคงของเราอยู่ที่ไหน เราหาจิตใจของเราเจอไหม จิตของเราที่ทำให้เรารู้ ทำให้เราพูด ทำให้เรากระทำสิ่งต่างๆ มี เราลองประคองและสำรวมจิตใจที่มั่นคงดั่งเช่นพระองค์ท่าน เราจะทำงานอะไรได้มากมาย มีความสามารถไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต แล้วจะทรงอยู่ในคุณงามความดีได้ อันนี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่แม้นักเรียนเองก็สามรารถจะฝึกและทำได้”

“ถ้าเราลองปฏิบัติตามได้ สมบัตินั้นที่เรียกว่าเป็นอริยสมบัติจะเกิดขึ้นในตัวเรา จะอยู่กับตัวเรา เราจะเป็นคนที่มีคุณมีค่าในสายตาคนอื่น บารมีของคนเราเกิดขึ้นด้วยการที่เราสั่งสม จิตอันบริสุทธิ์ จิตที่มั่นคง แล้วก็จิตที่จะน้อมทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่น”

นอกจากนี้ในพิธียังได้จัดฉายวีดิทัศน์ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” และ วีดิทัศน์การทำกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ชุด “รุ่งอรุณทำความดีเพื่อพ่อ” ซึ่งจัดทำโดยนักเรียนสำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ปิดท้ายพิธีด้วยการขับเสภาและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” โดยครู ผู้ปกครอง และนักเรียน วงดนตรีไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

รุ่งอรุณทำความดีเพื่อพ่อ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต