รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ชมรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย รุ่งอรุณ แสดงเปิดนิทรรศการ “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทฯ

ช่วงเย็นวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ชมรมดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ได้รับเชิญจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปร่วมแสดงในวันเปิดนิทรรศการโครงการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอีเดน ๒ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

การแสดงนาฏศิลป์ชุดระบำฉิ่ง

การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาราชออกท้ายขับร้องเพลงสายฝน

บทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”