กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ครัวจิตอาสาของรุ่งอรุณ “ทำดีตามรอยพ่อ”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน ชาวรุ่งอรุณและอาศรมศิลป์ รวมตัวกันเฉพาะกิจเปิดครัวโรงเรียนประถม จัดทำข้าวกล่อง อาหารเจ เกือบ ๕,๐๐๐ ชุด เพื่อนำไปถวายพระภิกษุที่วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) และแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้