บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พิธีรวมใจก่อนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ จึงได้จัดพิธีรวมใจก่อนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โถงรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานในพิธี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ที่ชวนให้ชาวชุมชนโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ได้กลับมาทบทวนและเรียนรู้ร่วมกัน ใจความว่า

“การที่โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์จัดพิธีนี้ขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทุกๆ คน ที่จะได้มีโอกาสมารำลึก มาน้อมใจ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  อยากให้ทุกคนได้ยืนสงบนิ่ง แล้วระลึกเข้าไปในใจของตัวเอง ว่าขณะนี้เรามีความรู้สึกอย่างไร ขณะนี้เรารับรู้ว่าเราได้สูญเสียพระราชาผู้ทรงธรรม เราลองยืนนิ่งแล้วกลับเข้าไปดูในใจของเรา ไปตรวจสอบดูสิว่าเรารู้สึกอย่างไร ความจริงจะอยู่ที่นั่น ถ้าใครได้ระลึกอย่างมีสมาธิ ได้อยู่กับตัวเอง แล้วย้อนกลับไปดูความรู้สึกของเรา แล้วบอกตัวเราเองว่าเรารู้สึกอย่างไร สิ่งนั้นแหละคือคำตอบที่จะทำให้เราหาตัวเราเองเจอว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อเราได้สูญเสียพระราชาผู้ทรงธรรมไปแล้ว เราจะใช้ชีวิตของเราต่อไปอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าที่สุด ให้สมกับเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน”

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

🌿ขอบคุณภาพจากคุณพ่อช่างภาพจิตอาสา – พ่อหมี พ่อโก้ พ่อพงษ์